Sản phẩm cùng loại

Tivi Sony Bravia KD-65X80J 65" Google TV LED 4K Ultra HD HDR

Giảm
30%

Tivi Sony Bravia KD-75X86J 75" Google TV LED 4K Ultra HD HDR

Giảm
38%

Tivi Sony Bravia KD-50X86J 50" Google TV LED 4K Ultra HD HDR

Giảm
18%

Tivi Sony Bravia KD-50X80J 50" Google TV LED 4K Ultra HD HDR

Giảm
23%

Tivi Sony Bravia KD-55X80K 55" Google TV 4K Ultra HD HDR

Giảm
21%