Sony Biên Hòa

Mua dàn âm thanh Tặng bộ ly Beer glasses Luminarc 450ml

Người tiêu dùng mua 01 sản phẩm âm thanh Sony được tặng 01 bộ ly bia.

̵            Sản phẩm áp dụng chương trình khuyến mãi:

§  BDV-E2100, BDV-E4100, BDV-E6100, BDV-N9200W, BDV-N9200WL.

§  HT-CT80, HT-CT290 (tất cả các màu), HT-CT390, HT-NT5, HT-RT3, HT-ST5000, HT-RT40, HT-S100F, HT-X9000F.

§  MHC-V11, MHC-V50D, MHC-V90DW, GTK-XB60 (tất cả các màu), GTK-XB90, SHAKE-X70D, MHC-M40D, MHC-M60D.

̵            Tên quà tặng trên hóa đơn:  Bộ ly bia (KMKTT)

                                                     Beer glasses Luminarc 450ml (for bundle)

̵            Kích thước/ Trọng lượng (bao gồm hộp): (330 x 195 x 130)mm/ 3,65 kg

̵            Thời gian chương trình khuyến mãi: từ ngày 01/08/2018 đến ngày 15/09/2018